IMPORTANȚA POSTULUI PENTRU SĂNĂTATEA TRUPULUI ȘI A SUFLETULUI

Ce înseamnă postul – ca dietă – pentru trup

Luna trecută în săptămânalul COOP (CH), la rubrica ZOOM, a fost publicat un interesant articol despre importanța postului pentru sănătatea și regenerararea organismului (COOP-Coopération, N° 4 du 22 janv. 2019, ZOOM – LE JEÛNE, pp.16-21). Martin Winkel, autorul articolului, prezintă rezultatele cercetării științifice ale microbiologistului Frank Madeo (51 ani), biochimist și cercetător în gerontologie la Universitatea Karl-Franzens din Graz/Austria, reputat pentru studiile sale asupra ”spermidinei” – substanță care declanșează procesul de autophagie, de autocurățire a celulelor, precum și puterea lor de reîntinerire a organismului uman.

Faptul de a te priva de alimente o perioadă de 16 ore pe zi (inclusiv cele 8 ore de somn), timp de trei zile pe saptămână (sunt permise doar apa, ceaiul, cafeaua, dar fără zahăr și fără lapte), reprezintă o binefacere, dar și o necesitate pentru sănătatea fizică și mentală a trupului, ca și pentru longevitate*.

Efectul benefic se produce la nivelul celulelor. Atunci când încetează aportul caloric prin alimentație începe procesul de autophagie : ”deșeurile moleculare” acumulate în organismul uman de-a lungul timpului sunt colectate și reciclate.

Japonezul Yoshinori Ohsumi (73 ans) a primit în 2016premiul Nobel de medicină pentru cercetările și lucrările sale asupra mecanismuluide autocurățire și autoreparație a celulelor umane.

Pentru Frank Madeo elementul cheie al sănătății, reîntineririi vieții și al longevității îl constituie această substanță – spermidina– care este prezentă natural în toate celulele organismului, și a cărei cantitate diminuează cu vârsta. Pentru ca ea să lucreze la curățirea ”deșeurilor celulare” este nevoie de acest post intermitent, ca abstinență de la alimente 16/8 ore pe zi (jumătate din această durată se consumă în timpul nopții), trei zile pe săptămână, completat de reducerea la 70% a porției calorice normale. Acesta este, dealtfel – așa cum demonstrează un studiu australian de la Universitatea din Adélaïde – și cea mai bună metodă de a lupta împotriva greutății excesive (supraponderalității).

Frank Madeo recomandă, printre altele, o alimentație echilibrată pe bază de fructe și legume, limitând carnea și laptele, și privilegiind consumulalimentelor bogate în spermidină, cum ar fi germenii de grâu, ciupercile și brânzeturile îndelung afinate.

Înțelegem așadar, și din acest articol, că postul ca abstinență de la alimente pentru o perioadă de timp este – din punct de vedere științific-medical – garanția sănătății, reîntineririi și longevității. În acest sens se exprima, încă din sec. al V-lea î.Hr., și medicul și filozoful grec Hippocrate din Cos, considerat ca părintele medicinei moderne, care recomanda discipolilor săi să bea și să mănânce cu moderație.

 

*Atenție ! Acest post, ca abstinență de la alimente timp de 16/8 ore pe zi, trei zile pe săptămână (luni, miercuri și vineri, până la apusul soarelui), nu se recomandă decât persoanelor adulte, care nu sunt însărcinate, nu alăptează și nu sunt bolnave. Autorul impune și avizul medicului!

Ce înseamnă postul duhovnicesc pentru suflet

Deosebit de dieta medicală, care se impune din exterior pentru sănătatea trupului, postul duhovnicesc este rezultatul libertății cu care omul este înzestrat de Creator. El pornește din libera voință a omului, mai precis din dorința sa lăuntrică de a se apropia de Dumnezeu, și reprezintă o stare duhovnicească complexă care trebuie să cuprindă ființa umană în integralitatea ei : prin credință autentică, rugăciune smerită, pocăință și iertare, milostenie și abstinență.

Acestea sunt, de altfel, și virtuțile pe care Biserica ne invită să le conștientizăm și să ni le ”înpropriem” înainte de începutul Postului Mare, prin pericopele evanghelice ale primelor patru duminici din perioada Triodului : a Vameșului și Fariseului – rugăciunea smerită; a Fiului Risipitor –pocăința și iertarea;a Înfricoșătoarei Judecăți – facerea de bine și milostenia; a Izgonirii lui Adam din Rai – postul ca abstinență, în general, de la poftele și plăcerile trupești.

Scopulpostului duhovnicesc este dobândirea vieții celei veșnice în Împărăția iubirii Preasfintei Treimi.

Așadar, creșterea noastră duhovnicească în Dumnezeu nu depinde doar de modul de alimentație (de dietă), ci de calitatea vieții noastre integrale în relație cu Dumnezeu și cu semenii. De aceea postul creștin are o profundă semnificație spirituală, fiind o luptă duhovnicească continuă, motivată de foamea noastră de Dumnezeu și de unirea cu El.

Postul Mare(Postul Sfintelor Paști)este cea mai intensă perioadă de pregătire sufletească a creştinului din cursul anului bisericesc. El cuprinde şapte săptămâni, din care ultima – Săptămâna Patimilor – este considerată, pe drept cuvânt, un adevărat ”drum al Crucii”, o perioadă de mare nevoinţă sufletească şi trupească, o reală călătorie duhovnicească împreună cu Hristos, prin patima, moartea şi îngroparea Sa, spre lumina biruitoare a Învierii Sale.

Pentru a atinge scopul Postului Mare – dobândirea Împărăției lui Dumnezeu– este nevoie să conștientizăm și să experimentăm cele trei dimensiuni ale sale: cea penitenţială, cea catehumenală, și cea sacramentală și eshatologică.

Caracterulpenitenţialne arată că Postul Mareeste, pentru fiecare dintre noi creştinii, o ocazie binevenită, aşteptată şi necesară, de examinare a propriei conştiinţe, de introspecţie și de pocăinţă, precum şi de reconciliere cu Dumnezeu, cu semenii şi cu noi înşine.

Caracterulcatehumenalne arată că Postul Sfintelor Paştieste timpul cel mai potrivit de formare spirituală şi de iluminare, de ascultare, de înţelegere şi de înfăptuire a învăţăturii lui Dumnezeu, pentru dobândirea mântuirii, prin virtuțile enumerate mai sus.

Caracterul sacramental și eshatologicne arată că Postul Mareeste perioada cea mai potrivită în care, prin pocăință și spovedanie, prin dragoste și iertare, ne putem împărtăși cât mai des cu Trupul și Sângele Domnului,hrana învierii și a vieții celei veșnice (In 6,54)

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să petrecem cu real folos duhovnicesc perioada Postului Mare, să învățăm să iertăm – ca să fim iertați, și așa să ne apropiem cu vrednicie de sfânta Sărbătoare a Învierii!    Pr. Adrian