Program Lausanne

PROGRAMUL SLUJBELOR LA BISERICA DIN LAUSANNE
MARTIE – APRILIE – MAI / 2024

SFINTELE PAŞTI (cf. calendarului ortodox) : DUMINICĂ – 5 MAI 2024

LUNA MARTIE :
Sâmbătă          2 mar.  10h00  Slujba parastasului (pomenirea celor răposați) și program de Spovedanie;
Duminică       3 mar. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. LiturghieDuminica Fiului Risipitor (slujba în capelă)
Sâmbătă         9 mar. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. Liturghie – urmată de slujba parastasului pentru
            SÂMBĂTA MORȚILOR -MOȘII DE IARNĂ (slujba în biserica de sus, agapa în capelă)
Agapa (pomana pt. cei răposați) se va organiza din ofrandele aduse de către credincioși.
Duminică       10 mar. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. LiturghieDuminica Înfricoșătoarei Judecăți –
a Lăsatului sec de carne (slujba în capelă);
Sâmbătă          16 mar. 10h00 Slujba parastasului (pomenirea celor răposați) și program de Spovedanie;
Duminică       17 mar. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. LiturghieDuminica Izgonirii lui Adam din Rai –
a Lăsatului sec de brânză (slujba în biserica de sus) ;

LUNI 18 MARTIE :  ÎNCEPUTUL  POSTULUI  MARE
Luni                18 mar. 17h30 Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul – 1;
Marți               19 mar. 17h30 Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul – 2;
Miercuri          20 mar. 17h30 Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul – 3;
Joi                   21 mar. 17h30 Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul – 4;
Vineri              22 mar. 17h30 Program de spovedit; 18h30 Taina Sfântului Maslu ;
Sâmbătă          23 mar. 10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților  (Sâmbăta Sf. M. Mc. Teodor) ;
Duminică       24 mar. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. Liturghie Duminica 1a din Post – a Ortodoxiei
(după slujbă se va face o chetă social-filantropică pt. Fondul Central Misionar al B.O.R.);
Tot în ac. Duminică se va oficia și Sf.Liturghie pt. praznicul Bunei Vestiri-25 martie (în biserica de sus);
Luni                25 mar. 11h00 – 13h00 (în pauza de masă) se va citi Utrenia si Acatistul Bunei Vestiri.
Vineri              29 mar. 18h00 – 19h00 Acatistul Bunei Vestiri.
Sâmbătă          30 mar. 10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților ;
Duminică       31 mar. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. Liturghie Duminica 2a din Post (slujba în capelă).

LUNA APRILIE :
Vineri              5 apr.  18h00 – 19h00 Acatistul Maicii Domnului – Bucuria celor necăjiți ;
Sâmbătă          6 apr.  10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților și de Spovedanie ;
Duminică       7 apr.  9h15 utrenia; 10h00 Sf. LiturghieDuminica 3a din Post – a Sfintei Cruci ;
Vineri              12 apr. 18h00 – 19h00 Acatistul Sfintei Cruci;
Sâmbătă          13 apr. 10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților și de Spovedanie ;
Duminică       14 apr. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. LiturghieDuminica 4a din Post (în biserica de sus) ;
Vineri              19 apr. 18h00 – 19h00 Denia Imnului Acatist al Bunei Vestiri ;
Sâmbătă          20 apr.  10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților și de Spovedanie;
Duminică       21 apr. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. LiturghieDuminica 5a din Post (slujba în capelă);
Marți               23 apr.  9h15 utrenia; 10h00 Sf. Liturghie, Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință ;
Vineri              26 apr.  18h00 – 19h00 Acatistul Sf. Mare Mc. Gheorghe ;
Sâmbătă          27 apr.  10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților și de Spovedanie ;
Duminică       28 apr. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. Liturghie Duminica 6a din Post (a Floriilor)
dezlegare la pește (slujba în biserica de sus) ;

 SĂPTĂMÂNA SFINTELOR PĂTIMIRI ȘI SLUJBA ÎNVIERII DOMNULUI: SFINTELE PAȘTI
Luni                29 apr. 18h30 Denie ;
Marți               30 apr. 17h30 Program de spovedit, Denie și Liturghia Înaintesfințitelor Daruri;

LUNA MAI :
Miercuri          1 mai,  17h30 Program de spovedit; 18h30 Taina Sfântului Maslu ;
Joi                   2 mai,  9h15 utrenia ; 10h00 Sf. Liturghie a Sf. Vasile-cel-Mare (Cina cea de Taină);
17h30 Program de spovedit; 18h30 Denia celor 12 Evanghelii;
Vineri             3 mai, 17h30 Program de spovedit; 18h30 Prohodul Domnului (în biserica de sus;
Sâmbătă     4 mai, 24h00 – Proclamarea Învierii Domnului (slujba în biserica de sus);
Duminică    5 mai apr. 9h15 utrenia; 10h00 Sf. Liturghie în Duminica Sfintelor Paști,
 urmată de slujba vecerniei – a doua Înviere (slujba în capelă);
Luni                6 mai, 9h15 utrenia ; 10h00 Sf. Liturghie (a doua zi a Sfintelor Paști) ;
Vineri             10 mai, 9h15 utrenia ; 10h00 Sf. Liturghie Izvorul Tămăduirii ;
Duminică       12 mai, 9h15 utrenia ; 10h00 Sf. LiturghieDuminica Sf.Ap.Toma (în biserica de sus;
Sâmbătă          18 mai, 10h30 se citește Acatistul Învierii Domnului (parastasele se fac duminică 19 mai);
Duminică       19 mai,  9h15 utrenia ; 10h00 Sf. LiturghieDuminica Mironosițelor și slujba Sfinților
Împărați Constantin și Elena. Marți 21 mai, 10h30 Acatistul Sf. Împ. Constantin și Elena;
Sâmbătă          25 mai, 10h30 se citește Acatistul Sf. Pr. Ioan Botezătorul (parastasele duminică 26 mai);
Duminică       26 mai, 9h15 utrenia; 10h00 Sf. LiturghieDuminica vindecării slăbănogului din Vitezda

Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui ! (Matei 5, 7)
Darurile Dvs. oferite Bisericii prin chetele ce se organizează cu scop socialfilantropic în duminicile Postului Mare (18 martie – 5 mai) sunt acte de milostenie ce fac parte din postul duhovnicesc. Ele constituie dimensiunea orizontală a Crucii vieții noastre creștinești, aceea care ne ajută să urcăm,  împreună cu Hristos, prin dragostea, milostenia și facerea de bine față de cei în necazuri și în nevoi.
      Pentru a ne reîntoarce cu fața către Dumnezeu trebuie să ne reîntoarcem mai întâi cu fața către semenii noștri care suferă – sau pe care noi îi facem să sufere – și pentru aceasta avem nevoie, acum mai mult ca oricând, de rugăciune în duhul smereniei, de iertare și de milă față de cei năpăstuiți.
      Biserica lui Hristos ne îndeamnă în această perioadă să înmulțim rugăciunea smerită și trezvia, dar și mila față de cei neajutorați – mai ales acum, în Postul Mare – și să ne rugăm pentru pacea lumii.
      În speranța că vă vom reîntâlni cât mai des la sfintele slujbe ale bisericii noastre vă dorim tuturor un post plin de roade duhovniceşti, care să vă lumineze sufletul pe calea mântuirii și să vă învrednicească de împărtășirea cu netrecătoarea bucurie a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!
pr. Adrian Diaconu, împreună cu părinții conslujitori
Tel. 021 601 03 30 / 079 689 18 17 <diaconu.adrian@gmail.com>