Program Lausanne

PROGRAMUL SLUJBELOR LA BISERICA DIN LAUSANNE FEBRUARIE – APRILIE 2023

SFINTELE PAŞTI (cf. calendarului ortodox) : DUMINICĂ – 16 APRILIE 2023

LUNA FEBRUARIE :
Joi                   2 feb.   10h00  Sf. Liturghie – Sărbătoarea Întâmpinării Domnului ;
Sâmbătă          4 feb.   10h00  Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului ;
Duminică       5 feb.   10h00  Sf. LiturghieDuminica Vameșului și a Fariseului (Încep. Triodului);
Duminică       12 feb. 10h00  Sf. LiturghieDuminica Fiului Risipitor (slujba în biserica de sus) ;
Sâmbătă          18 feb. 10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului :
         (Sâmbăta Morților – Moșii de iarnă – slujba în biserica de sus, iar agapa în Capela de jos)
Duminică       19 feb. 10h00 Sf. LiturghieDuminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne)
Sâmbătă          25 feb. 10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului;
Duminică       26 feb. 10h00 Sf. LiturghieDuminica Izgonirii lui Adam (a Lăsatului sec de brânză –
slujba în biserica de sus) ;
LUNI              27 feb.             ÎNCEPUTUL POSTULUI MARE
Luni                27 feb.17h00   Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul – 1 ;
Marți               28 feb. 17h00  Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul – 2 ;

LUNA MARTIE :
Miercuri        1 mar.    17h00  Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul – 3 ;
Joi                 2 mar.    17h00  Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul – 4 ;
Sâmbătă        4 mar.    Sâmbăta Sf. M. Mc. Teodor, 10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților ;
Duminică     5 mar.   10h00  Sf. LiturghieDuminica 1a din Post (a Ortodoxiei) chetă social-filantropică
Vineri           10 mar.   17h30  Program de spovedit; 18h30 Taina Sfântului Maslu.
Sâmbătă       11 mar.   10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților și de Spovedanie ;
Duminică    12 mar.  10h00 Sf. LiturghieDuminica 2a din Post (a Sf. Grigorie Palama
slujba în biserica de sus);
Vineri           17 mar.   18h00 – 19h00 Acatistul Maicii Domnului ;
Sâmbătă       18 mar.   10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților ;
Duminică    19 mar.  10h00 Sf. LiturghieDuminica 3a din Post (a Sfintei Cruci
slujba în biserica de sus);
Vineri           24 mar.  18h00 – 19h00 Acatistul Bunei Vestiri ;
Sâmbătă      25 mar. 10h00 Sf. Liturghie (Buna-Vestire – dezlegare la pește) și Pomenirea morților ;
Duminică     26 apr.  10h00 Sf. Liturghie Duminica 4a din Post (a Sf. Ioan-Scărarul);
Vineri            31mar.   18h00 – 19h00 Denia Acatistului Bunei Vestiri ;

LUNA APRILIE :
Sâmbătă          1 apr.  10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților și de Spovedanie
Duminică       2 apr.  10h00 Sf. LiturghieDuminica 5a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca);
Vineri              7 apr.   18h00 – 19h00 Acatistul Sfintei Cruci ;
Sâmbătă          8 apr.  10h00 Sf. Liturghie urmată de Pomenirea morților și de Spovedanie;
Duminică       9 apr.  10h00 Sf. LiturghieDuminica 6a din Post (a Floriilor)dezlegare la pește –
slujba în biserica de sus);

SĂPTĂMÂNA SFINTELOR PĂTIMIRI ȘI SLUJBA ÎNVIERII DOMNULUI: SFINTELE PAȘTI 

Luni                10 apr. 17h30 Program de spovedit; 18h30 Denie ;
Marți               11 apr. 17h30 Program de spovedit; 18h30 Denie ;
Miercuri          12 apr. 17h30 Program de spovedit; 18h30 Taina Sfântului Maslu ;
Joi                   13 apr. 10h00 Sf. Liturghie a Sf. Vasile-cel-Mare (Cina cea de Taină);
17h30 Program de spovedit; 18h30 Denia celor 12 Evanghelii;
Vineri             14 apr. 17h30 Program de spovedit; 18h30 Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos
                                                 (slujba în biserica de sus;
Sâmbătă     15 apr. 23h00 – Proclamarea Învierii Domnului (slujba în biserica de sus);

Duminică    16 apr. 10h00 Sf. Liturghie în Duminica Sfintelor Paști,
urmată de slujba vecerniei – a doua Înviere (slujba în biserica de sus);

Luni                 17 apr. 10h00 Sf. Liturghie (a doua zi a Sfintelor Paști) ;
Vineri             21 apr. 10h00 Sf. Liturghie (Izvorul Tămăduirii) ;
Duminică        23 apr. 10h00 Sf. Liturghie(Duminica Sf. Ap. Toma și Sf. Mare Mc. Gheorghe –
                                                                                                                        slujba în biserica de sus;
Sâmbătă          29 apr. nu se oficiază (eventualele parastase se vor oficia duminică 30 apr. după slujbă);
Duminică       30 apr. 10h00 Sf. Liturghie(Duminica a 3a după Paști – a Mironosițelor).

Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui ! (Matei 5, 7)
Chetele cu scop socialfilantropic din duminicile Postului Mare (5 mar. – 9 apr.) sunt acte de milostenie ce fac parte din postul duhovnicesc. Ele constituie dimensiunea orizontală a Crucii vieții noastre creștinești, aceea care ne unește realmente cu Hristos prin dragostea, milostenia și facerea de bine față de cei în necazuri și în nevoi.

Ca să ne reîntoarcem cu fața către Dumnezeu, trebuie să ne reîntoarcem mai întâi cu fața către semenii noștri care suferă, sau pe care noi îi facem să sufere, și pentru aceasta avem nevoie – acum mai mult ca oricând – de rugăciune în duhul smereniei, de iertare și de milă față de cei năpăstuiți.

Biserica lui Hristos ne îndeamnă, în această perioadă, să înmulțim rugăciunea smerită și trezvia, dar și mila față de cei neajutorați, mai ales acum în Postul Mare, și să ne rugăm pentru pacea lumii.

În speranța că vă vom reîntâlni cât mai des la sfintele slujbe ale bisericii noastre vă dorim tuturor un post plin de roade duhovniceşti, care să vă lumineze sufletul pe calea mântuirii și să vă învrednicească de împărtășirea cu netrecătoarea bucurie a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!       

Adrian Diaconu
Tel. 021 601 03 30 / 079 689 18 17
diaconu.adrian@gmail.com