SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII ȘI LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN VIAŢA OMULUI ȘI A LUMII

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, a Cincizecimii sau a Rusaliilor  Evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli petrecut în cea de-a cincizecea zi dupăÎnviere – este istorisit în cartea Faptele Apostolilor (cap. 2), unde se spune că„tuturor apostolilor li s-a împărtăşit Duhul Sfânt în chip de limbi ca de foc…” (cf. Ioan 14, 26). Sărbătoarea se[…]