RUGĂCIUNE PENTRU PACEA SUFLETULUI ȘI A LUMII

Picture 1

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel Ce ești izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii Tale în lume, în familii și în inimile tuturor oamenilor și mai ales în inimile celor ce Te mărturisim și ne închinăm Ție.

Stinge neînțelegerile și războaiele dintre oameni. Liniștește țara noastră și lumea întreagă. Mângâie inimile întristate. Dă ajutorul Tău celor năpăstuiți, scoate-i din tot necazul și dă pacea Duhului Sfânt în inimile noastre.

Suntem tulburați pentru că nu Te ascultăm și nu împlinim voia Ta aici pe pământ.

Suntem îngrijorați de ziua de mâine pentru că ne cheltuim timpul și energia vieții noastre fără pocăință și fără îndreptare.

Îndurerați suntem fiindcă n-am făcut cele ce am făgăduit și conștiința ne mustră pentru timpul pierdut.

Ajută-ne, Doamne, să punem început bun prin Duhul Tău cel Sfânt!

Ajută-ne, Mântuitorule bun, să păzim cuvântul Evangheliei Tale. 

Ajută-ne, Preasfinte Duhule, să începem o viață nouă de rugăciune, de smerenie, de înfrânare și de curăție și de slujire cu dragoste a semenilor noștri, ca să ajungem la liniștirea simțirilor și la pacea inimii, atât de dorită, dar cu anevoie de dobândit.

Dăruiește-ne pacea Ta care covârșește toată mintea, ca să ne bucurăm de viață, să nu ne plângem în suferință și să nu ne temem de moarte.

Cu ajutorul Tău cel atotputernic să biruim ispitele diavolului și să dobândim de la Tine tăria statorniciei în bine și în virtute. Pentru că în inima în care odihnești Tu, Doamne, nu mai este frică, nici neorânduială, ci mângâierea Duhului Sfânt și viață fără de moarte, de care învrednicește-ne pe toți.

Că Tu ești Izvorul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Sfântului Duh ! Amin.

DONURI  PENTRU  AJUTORAREA  CELOR  ÎN  NEVOI 

Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui ! (Matei 5, 7)

Mulțumită lui Dumnezeu și ajutorului Dumneavoastră – a enoriașilor și binefăcătorilor parohiei și ai bisericii noastre – și în anul 2021 s-au făcut donații către copiii neajutorați de la Valea Plopului, jud. PH (as. ProVita, Pr. N. Tănase), de la Iași (as. Glasul Vieții, Pr. Dan Damaschin) și de la Mrea Dumbrava, Alba (as. Sf. Veronica, Pr. Vasile Crișan), precum și către Mitropolia noastră de la Paris pt. achiziționarea noului sediu mitropolitan.

Vă mulțumim frumos pentru sprijinul acordat Bisericii noastre !

Contul Parohiei din Geneva (Grand-Lancy):
IBAN : CH74 0900 0000 1735 5499 7 / CHF ;
Titulaire : Eglise Orthodoxe Roumaine, Paroisse St-Jean-Baptiste, de Genève.

Binecuvântează Doamne pe cei ce iubesc podoaba casei Tale!”