SEMNIFICAŢIA ŞI IMPORTANŢA POMELNICELOR ADUSE LA SFÂNTUL ALTAR

De două milenii Biserica se roagă lui Dumnezeu, la toate slujbele din cadrul cultului divin public, pentru iertarea păcatelor şi mântuirea credincioşilor, pregătindu-i sufleteşte pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Pomenirea credincioşilor, vii şi răposaţi, în cadrul slujbelor cultului divin îşi găseşte apoteoza în Sfânta Liturghie, deoarece aici Hristos Însuşi este prezent – ca materie de[…]

SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII ȘI LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN VIAŢA OMULUI ȘI A LUMII

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, a Cincizecimii sau a Rusaliilor  Evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli petrecut în cea de-a cincizecea zi dupăÎnviere – este istorisit în cartea Faptele Apostolilor (cap. 2), unde se spune că„tuturor apostolilor li s-a împărtăşit Duhul Sfânt în chip de limbi ca de foc…” (cf. Ioan 14, 26). Sărbătoarea se[…]

2017 – Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Evanghelia lui Hristos, a împărăţiei iubirii lui Dumnezeu, a fost ascultată, trăită şi transmisă de-a lungul veacurilor mai ales de către Sfinţii lui Dumnezeu, Martirii și Mărturisitorii din fiecare neam (Mt. 28, 19; Mc. 8, 12; Col. 1, 26; FA. 10, 35). Prin mărturisirea, suferința și jertfa lor, în vremurile de prigoană ale Bisericii lui[…]

Pogorârea Duhului Sfânt – Întemeierea Bisericii creştine ca unitatea în diversitate – Rusalii 2016

Rusalii 2016 Biserica creștină este instituită de Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin Jertfa și Învierea Sa din morți, și ea se întemeiază, în mod formal, la Pogorârea Duhului Sfânt, în ziua Cincizecimii, ca o anticameră a împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, dar şi ca unitate în diversitate, după modelul Preasfintei Treimi: Dumnezeu Cel[…]

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT, PRIN BISERICĂ, ÎN VIAŢA NOASTRĂ ŞI A NEAMULUI NOSTRU – Rusalii 2014

Duminica Pogorarii Duhului Sfant, Cincizecimea sau Dum. Rusaliilor Evenimentul Pogorarii Duhului Sfant peste Sfintii Apostoli petrecut in cea de-a cincizecea zi dupa Inviere – este istorisit in cartea Faptele Apostolilor (cap. 2), unde se spune ca « tuturor apostolilor li s-a inpartasit Duhul Sfant in chip de limbi ca de foc… » Sarbatoarea se mai numeste si[…]

”Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu”(Sf. Atanasie, PG 25, 192B)

”Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu”(Sf. Atanasie, PG 25, 192B) De ce Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om? O istorioară povestită de Anthony de Mello – prezentată în Prefata uneia din cărtile sale (Quand la Conscience s’éveille, Ed. Albin Michel, Espaces libres, 2002, p.7) – spune că « un om a[…]

Rugăciunea curată a inimii

Rugăciunea curată a inimii Rugăciunea este cea dintâi şi cea mai concretă expresie a credinţei şi a iubirii faţă de Dumnezeu. Ea este comuniune şi unire intimă cu Dumnezeu; respiraţia sufletului în Dumnezeu, în care „trăim, ne mişcăm şi suntem” (Fapte 17, 28). Şi pentru că nu ştim să ne rugăm cum trebuie, însuşi Duhul vine în[…]

„Iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă » (Rom. 5,5).

„Iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă » (Rom. 5,5). Ca să avem acces la iubirea lui Dumnezeu şi la lucrarea Sfântului Duh, Cel pogorât peste Apostoli în chipul limbilor de foc, în ziua Cincizecimii (cea de-a cincizeci-a zi după Înviere), avem nevoie de credinţă în Dumnezeu, altfel spus trebuie[…]