40 DE ANI DE LA ÎNFIINTAREA PAROHIEI ”TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI” DIN LAUSANNE

40 DE ANI DE LA ÎNFIINTAREA PAROHIEI ”TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI” DIN LAUSANNE

Duminica 31 octombrie 2021 Parohia ortodoxa română din Lausanne și cantonul de Vaud, cu hramul ”Tuturor Sfinților Români”, a îmbrăcat haină de sărbătoare. Ips. Părinte Mitropolit Iosif a vizitat comunitatea și a prezidat Sfânta Liturghie în incinta Templului Montriond din centrul orașului Lausanne. Cu acest prilej Ips. Sa a hirotonit întru diacon pe teologul Mihai-Lică Pura, pentru parohiile din Geneva și Lausanne, la recomandare Părintelui paroh Adrian Diaconu, protopop pentru Elveția, și a Consiliului parohial.

Hirotonia lui Mihai-Lică a însemnat un prețios cadou pe care Ips. Sa l-a oferit parohiei cu prilejul celor două importante evenimente pe care comunitatea românească din cantonul de Vaud le-a aniversat anul acesta: 40 de ani de la înfiintarea parohiei ortodoxe române din Lausanne și cantonul de Vaud, și 25 de ani de la sfințirea Capelei”Tuturor Sfinţilor Români” din Lausanne.

Istoria parohiei ortodoxe române din Lausanne a început în data de 10 mai 1981, când s-a oficiat prima slujbă a Bisericii române libere din Lausanne și cantonul de Vaud. Era vorba de comunitatea Exilului românesc, formată din refugiaţi politici reuniţi în jurul ML. Regele Mihai, Regina mamă Elena și Regina Ana, care funcționa concomitent, ca Biserica română liberă, atât  la Geneva cât și la Baden (încă din 1979). În 1981 refugiații politici care o formau, din Elveția dar și din împrejurimi, au organizat o ceremonie aniversară pentru a marca Centenarul Monarhiei în România, anul încoronării ca rege a principelui Carol 1. La această primă slujbă românească de pe teritoriul cantonului de Vaud a participat și Familia regală română aflată în exil la Versoix (inclusiv Regina mamă Elena).

Activitatea liturgică a acestei Biserici (pentru că nu se putea vorbi de o activitate parohială) a continuat de manieră intermitentă (cu diverși preoți itineranți) în paralel cu activitatea unei alte parohii românești, formată ulterior la Lausanne, cu acordul Patriarhiei Române, de către reprezentatul acesteia la Conferinţa Bisericilor Europene de la Geneva. După evenimentele din 1989 aceasta din urmă şi-a întrerupt activitatea din lipsă de credincioşi.

Viaţa bisericească a românilor din Lausanne şi cantonul de Vaud a cunoscut o nouă etapă începând cu vara anului 1992 când părintele Constantin Galeriu, profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti, împreună cu pr. Adrian Diaconu, chemat recent din România pentru parohia din Geneva, au concelebrat pentru prima dată la Lausanne.

Setea spirituală a numeroşilor români – ce erau, în cea mai mare parte, divizaţi din motive politice şi îndepărtaţi de Biserica-Mamă – a fost astfel reînviată. Acum, pentru că Biserica Ortodoxa Română reuşise să se elibereze de controlul regimului comunist, credincioşii şi-au exprimat dorinţa să-şi aleagă ei singuri un preot al lor din țară, și să-şi formeze o parohie autonomă (din punct de vedere administrativ) în comuniune canonică, liturgică și dogmatică, cu Biserica – Mamă.

Astfel, din anul 1993, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi înconjurat de câteva familii devotate care au constituit nucleul comunităţii româneşti în cantonul de Vaud, pr. Adrian Diaconu – care funcționa deja ca peot paroh la parohia ”Sf. Ioan-Botezătorul” din Geneva – a înfiinţat Parohia „Tuturor Sfinţilor Români” din Lausanne, continuând astfel, pe baze canonice, activitatea liturgică începută în anul1981 și continuată în mod intermitent până în 1992. În scurt timp activitatea liturgică s-a extins la o adevărată activitate parohială.

Dorind să păstreze credinţa şi tradiţiile strămoşeşti, în ciuda mijloacelor financiare foarte limitate, credincioşii recent înfiinţatei parohii au dorit să-şi amenajeze şi un locaş de rugăciune propriu, conform tradiţiei ortodoxe.

Mulţumită ospitalităţii Parohiei evanghelice reformate „Saint Jean”, Parohia ortodoxă română din Lausanne a obținut cripta Templului Montriond, din centrul orașului Lausanne, pe care a amenajat-o, în cursul anului 1994, conform tradiției ortodoxe românești.

Așa a luat ființă Capela ortodoxă dedicată ”Tuturor Sfinților Români”, inaugurată în 17 iulie 1995, în prezența Familiei regale române, și sfințită (târnosită) în 16 iunie 1996, conform tradiţiei ortodoxe, de către Î.P.S. Serafim, Mitropolit al Europei Centrale şi de Nord şi de către Î.P.S. Damaskinos, Mitropolitul Elveţiei.

Lucrările de pictură au fost realizate de maestrul Ion Ipser din Geneva, iar mobilierul a fost realizat de către maestrul Puiu Ganea, directorul Scolii de Decoruri de Teatru din Geneva, pe baza proiectului oferit de către arhitecţii Gheorghe Focşeneanu şi Matei Paladi din Lausanne. Dna Ioana Munzer a contribuit cu o donație importantă pentru realizarea acestor lucrări de amenajare și împodobire a bisericii.

Așa se explică cele două evenimente aniversate în acest an al mântuirii – 2021 – de către comunitatea românească din cantonul de Vaud: 40 de ani de la infiintarea Parohiei ortodoxe române din acest canton și 25 de ani de la sfințirea Capelei ”Tuturor Sfintilor Români” din Lausanne.

Așa cum spuneam, activitatea liturgică începută la Lausanne în 1992 s-a extins treptat la o adevărată activitate parohială, cu activităţi pastorale, misionare, liturgice, catehetice, diaconale, social-caritative, culturale şi ecumenice, și aceasta mulțumită, în cea mai mare măsură, suflului de reînnoire pe care Diaspora românească din Europa Occidentală și Meridională l-a cunoscut prin întronizarea Ips. Părinte Mitropolit Iosif, ca Arhiepiscop, în martie 1998, și apoi ca Mitropolit al Europei Occidentale si Meridionale.

Hirotonia întru diacon a lui Mihai-Lică Pura, cu ocazia aniversării acestor două evenimente din viața Parohiei ortodoxe române din Lausanne, care a însemnat cel mai frumos dar pe care Ips. Sa îl putea oferi acestei comunități, se înscrie și ea în grija permanentă pe care Ips. Sa o are față de parohiile Arhiepiscopiei Europei Occidentale și de nevoile spirituale, liturgice și pastorale ale tuturor credincioșilor.

În cuvântul său final, Pr. paroh Adrian Diaconu, protopop pentru Elveția, i-a mulțumit Ips. Părinte Mitropolit Iosif pentru grija și dragostea părintească pe care o manifestă constant față de această parohie, de 23 de ani, iar Ips. Părinte Mitropolit Iosif a felicitat, la rândul său, pe preotul paroh și pe enoriași pt activitatea desfășurată de 30 de ani în cadrul acestei frumoase comunități.

La ceremonia de duminică au participat și ES. Dl si Dna Bogdan Mazuru, noul Ambasador al României în Elveția, precum și ES. Dl si Dna Mircea Geoană, aflați în vizită în Elveția.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate !                                               Consiliul parohial

poze executate de Razvan Mihai Grajdieru din Lausanne
Vezi pe acest subiect si articolul   publicat in Ziarul Lumina al BOR – Bucuresti 05 nov. 2021:
Colaj-1-Ceremonia hirotoniei intru diacon ML Pura, Lausanne 31.10.'21(1)Colaj-2-Ceremonia hirotoniei intru diacon ML Pura, Lausanne 31.10.'21(2)Colaj-3-Ceremonia hirotoniei intru diacon ML Pura, Lausanne 31.10.'21(3)